(24.11.2020, edit 21.6.2022)

Olen innnostunut seurakuntien taloushallinnosta. Vuoden 2019 aikana kirjoitin yhdessä Karolina Puuskan kanssa Seurakunnan taloushallinnon käsikirjan (Kirjapaja 2020), joka ilmestyi helmikuun lopussa 2020. Kirjoitusprojekti oli todellinen syväsukellus aiheeseen. Tiesinkö kaiken seurakuntien taloushallinnosta ennen kuin aloitin kirjoitustyön – no en. Tiedänkö nyt kaiken – en vieläkään. Todella paljon opin, mutta aina jää opeteltavaa. Näin on meillä kaikilla, oli sitten uraa takana enemmän tai vähemmän. Mutta tekemällä ja tutkimalla oppii.

Innostukseni seurakuntien taloushallintoon ilmenee jopa siinä määrin, että päätin alkaa jakaa kokemuksen mukanaan tuomaa asiantuntijuuttani sivutoimisen yrittäjyyden muodossa. Näillä nettisivustoilla esittelen palveluitani.

Webinaareja, seminaareja ja koulutusta

Vedän itse ja järjestän muiden asiantuntijoiden kanssa webinaareja ja koulutuspäiviä laajasti seurakuntatalouden aihepiiristä. Katso tarjontaani ja ilmoittaudu mukaan.

Talouden analyyseja

Väitän, että jokainen talouspäällikkö kykenee arvioimaan oman seurakuntansa taloudellisen tilan ja sen mitä pitäisi tehdä, jotta talouden tasapaino säilyisi ja velvoitteet tulisivat hoidetuiksi. Mutta kun on kaiken tohinan keskellä ja puuhaa paljon, ei kunnollisen analyysin tekemiseen välttämättä riitä aikaa ja energiaa. Ei tarvitsekaan riittää – teen puolestasi seurakuntasi talousanalyysin ulkopuolisen asiantuntijan silmin. Tämä on minun tarjoukseni ja apuni sinulle monessa mukana oleva talouspäällikkö.

Tietotaitoa luottamushenkilöille

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnassa. Kyllä, mutta minkä osaamisen varassa kirkkovaltuutetut päätöksiä tekevät? Heidän pitäisi tarpeellisissa määrin osata taloutta, hallintoa ja hallintomenettelyä, hautaustointa, kiinteistöjä ja rahoitusta. Ehkä seurakunnallinen toiminta on tutuinta. Toki me virkaihmiset puurramme valmisteluiden kimpussa ja esitykset ovat harkittuja. Mutta osaako valtuutettu päättäessään tehdä hyvän harkinnan? Entä jos tekeekin huonon? Voi syntyä aivan turhan päiten päätös, joka onkin sutta ja sekundaa. Olen sitä mieltä, ettäsitä huolellisella hallintomenettelyllä ja oikean tiedon varassa tehdyt päätökset ovat hyvää hallintoa. Ja siitä on pidettävä huolta. Tuon tähän avun. Järjestän luottamushenkilöille koulutuspäiviä, joissa käydään kaikki perusasiat tarpeellisella laajuudella läpi. Varmistan, että päättäjä tuntee seurakunnan taloushallinnon ja päätöksenteon perusteet, rakenteen ja ymmärtää mikä on kirkkovaltuutetun rooli, valta ja vastuu? Mistä siinä hommassa on kyse? Oma kokemukseni on, että luottamushenkilöitä koulutetaan aivan liian vähän suhteessa heidän suureen vastuuseensa.

Katse tulevaisuuteen

Mihin seurakuntatalous on menossa? Sitä on syytä kysyä, tarkastella ja tutkia. Olemme eläneet jo pitkään alenevan jäsenkehityksen aikaa. Verotuloja on kuitenkin kertynyt jäsenkehitykseen nähden yllättävän mukavasti. Mutta milloin verotulot alkavat ihan kroonisesti vähentyä? Milloin saavutamme koskenniskan, jonka jäkeen ei ole enää nousua? Toistaiseksi suurin osa seurakunnista on selvinnyt jopa odotettua paremmin, mutta jo viiden vuoden kuluttua tilanne voi olla kovin erilainen. Tulevan arvaaminen on, no arvaamista, mutta sitäkin on pakko tehdä – talousarvio ja taloussuunnitelma on saatava joka syksy kasaan.

Tällaista olisi tarjolla – ajankäyttöni ja asiantuntijuuteni rajoissa.