Rekisterinpitäjän seloste henkilötietojen käsittelytoimista

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, 30 ARTIKLA

Rekisterinpitäjä

Tmi TT Perander (y-tunnus 2416122-0), yhteyshenkilö Pasi Perander, puh: 041 5119149, s.posti: pasi@pasiperander.fi

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakastietojen ylläpito ja asiakasviestintä.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Asiakkaisiin ja asiakassuhteisiin liittyvät henkilöt.

Henkilöt, jotka ovat luovuttaneet tietojaan rekisterinpitäjän verkkosivujen lomakkeella lähetetyissä viesteissä, sähköpostitse tai muissa tilanteissa.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät, joille tietoja luovutetaan ja henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksistä muuta johdu.

Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toiminnan jatkumisen ajan.

Henkilötietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa. Sähköisessä muodossa säilytettävät tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietokannat ja tiedostot varmuuskopioidaan säännöllisesti.